Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är en lägenhet som tillhör en bostadsrättsförening. Du kan köpa en andel i föreningen för en fast månadsavgift i stället för att betala hela priset för en lägenhet. I den här artikeln får du mer information om bostadsrätter, bland annat om vilka typer av byggnader de finns i och hur de ägs.

En bostadsrätt är en typ av hyresrätt för en bostad. Detta innebär att rätten att använda lägenheten, eller dess användning, ges för en viss tidsperiod. En bostadsrättsförening är ett kooperativ som äger en lägenhet för varje medlem. Rätten att bo i denna bostad är förenad med en månadsavgift.

Att bo i en bostadsrätt har sina nackdelar

Det är viktigt att notera att även om det kan verka som om du är den enda som bor i lägenheten, så förvaltas den i själva verket av en förening. Det finns dock några riktlinjer att ta hänsyn till. Bostadsrätter är också ganska kostsamma. Nedan följer några av nackdelarna med att bo i en bostadsrätt.

 • Det finns en chans att bostadsmarknaden förändras och att fastighetens värde sjunker. Det kan sluta med att du förlorar mycket pengar.
 • Även om din lägenhet är ett vackert och dyrt hem som du är villig att investera i, kan den bostadsrättsförening som lägenheten tillhör vara skuldsatt. Avgiften för bostadsrättsföreningen kan då vara betydande.
 • Innan du gör betydande ändringar i lägenheten måste du få tillstånd av bostadsrättsföreningen. Ibland är det så att även om du betalar för dem så är de inte godkända.
 • För att köpa en bostadsrätt krävs ofta betydande kapital.
 • Du måste kunna betala en stor insättning kontant, antingen med dina egna pengar eller via ett kontantinsättningslån.
 • För att kunna låna det resterande beloppet måste du ha en god ekonomi.

 

På grund av föreningens stora betydelse är det bra att förstå hur en bostadsrättsförening fungerar och vilken typ av förening du kommer att gå med i. Vi har sammanställt allt du behöver veta om ideella bostadsorganisationer längre ner.

Fördelar med att bo i en bostadsrätt

Tekniskt sett äger du inte en bostadsrätt, men det är väldigt likt. När det gäller vad du kan åstadkomma med en bostadsrätt finns det mycket frihet. Detta, tillsammans med andra variabler, förklarar varför det finns vissa fördelar med att bo i bostadsrätt.

 • I allmänhet får du anpassa bostaden efter dina önskemål och göra små ändringar, t.ex. måla.
 • De flesta större ombyggnadsprojekt kräver föreningens godkännande. Detta är dock i allmänhet inget problem eftersom du ansvarar för ombyggnaden och slutresultatet är ofta en ökning av fastighetspriset.
 • Du kan öka värdet på en fastighet genom att investera i den vid rätt tidpunkt. Med denna teknik kan du få tillbaka mer pengar än du betalade för den när du säljer den.
 • När du köper en bostadsrätt investerar du i din egen fastighet.
 • Det är möjligt att det är billigare att köpa en bostadsrätt på en plats med hög hyra.
 • Ägaren ansvarar för huvuddelen av bostadsrätten.

En bostadsrättsförening har många skyldigheter. Ägaren ansvarar för nästan allt i en bostadsrätt. Du ansvarar för allt som kan ses i lägenheten, medan föreningen ansvarar för det som inte kan ses i bostadsrätten. Det är din plikt att sköta om insidan av ditt hem. Om något går fel med bostadsrätten är det ditt ansvar. Detta står i skarp kontrast till en hyresvärd som kommer för att hjälpa till med en hyresbostad. När du köper en gammal bostadsrätt ska du försäkra dig om att inget är på väg att gå sönder eller redan har gått sönder.

Om en brand bryter ut i din bostadsrätt och sprider sig till andra delar av fastigheten kan du hållas ekonomiskt ansvarig. Som bostadsrättsinnehavare rekommenderas det starkt att du tecknar en hemförsäkring som täcker denna typ av katastrofer, t.ex. bränder och vattenskador. Du kan betala ut pengar till dina grannar om du har en hemförsäkring. En bostadsrättsförsäkring kan också täcka skador på ditt eget hus.

Du behöver godkännande för andrahandsuthyrning

Lägenheten hyrs ut i andra hand om du avstår från rätten att använda den under en viss tid. Om du bara vill hyra ut din bostadsrätt under en period och sedan återvända kan detta vara ett alternativ. Du måste få tillstånd av din bostadsrättsförening om du vill hyra ut din bostad. En bostadsrätt är däremot lättare att hyra ut än en hyresfastighet på grund av bestämmelserna om uthyrning av privatbostäder.

Bostadsrättsföreningen har en viktig roll.

För att bo i en bostadsrätt måste du betala en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Detta är för att betala för underhållet av fastigheten. Kostnaderna bestäms av föreningen. Snöröjning eller reparationer av byggnaden kan vara exempel på utgifter. Vid betydande förändringar av fastigheten är det föreningen som fattar beslut om att höja hyrorna för att betala utgifterna.

För att minska kostnaderna kan föreningen besluta att du måste städa trappan vissa veckor eller göra andra sysslor regelbundet. Besluten fattas ofta med alla intressenter i åtanke. Som bostadsrättsinnehavare har du rätt att delta i medlemsmöten och uttrycka din åsikt.

I bostadsrätter ingår ofta el-, kabel-TV- och internettjänster som godkänts av bostadsrättsföreningen för att hjälpa dig att spara pengar. Om de ingår i köpet betalar du för dem som en del av din vanliga räkning. En bostadsrättsförening kan också ta ut en separat avgift om du vill välja något annat än det som gruppen kommit överens om.