Hur försäkrar man en bostadsrätt?

Du behöver både en hemförsäkring och en bostadsförsäkring om du bor i en bostadsrätt. En försäkring för bostadsrätt krävs för att täcka skador på din lägenhet och för att du ska kunna uppfylla dina skyldigheter gentemot föreningen och dina grannar. Du kan köpa en försäkring för bostadsrätt som ett tillägg till din hemförsäkring. Om din bostadsrättsförening inte är inskriven i ditt hyresavtal kan den teckna en kollektiv bostadsförsäkring för alla sina medlemmar.

Vad är en bostadsrättsförsäkring

En bostadsrätssförsäkring är en tilläggsförsäkring som kan köpas som ett komplement till din hemförsäkring. Vissa bostadsrättsföreningar inkluderar detta skydd i sin försäkring, medan det kan krävas att man skaffar ytterligare skydd. Försäkringen för bostadsrätt täcker i allmänhet samma saker som den traditionella hemförsäkringen, t.ex. strukturella skador på väggar och golv samt fast inredning.

Som ägare av en bostadsrätt har du stort ansvar

En bostadsrättsinnehavare har en större skyldighet gentemot sin lägenhet än en person som hyr. I en bostadsrätt delar du som bostadsrättsinnehavare ansvaret med bostadsrättsföreningen, men i en hyresfastighet har hyresvärden ett betydligt större ansvar. Kort sagt är du ansvarig för allt som händer inne i din bostadsrätt, medan föreningen ansvarar för underhållet av allt utanför fastigheten.

Oftast täcker hemförsäkringen skador som en hyresgäst i en hyresfastighet är ansvarig för. Den täcker till exempel inte golvskador. Du kan också skaffa ett bostadsrättstillägg till hemförsäkringen för att skydda dig mot skador som inte täcks av grundförsäkringen i din hemförsäkring. Det är viktigt att teckna ett bostadsrättstillägg, eftersom en skada som du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för kan medföra reparationsutgifter på flera hundra tusen kronor.

Frågor och svar om bostadsrättstillägg

Vad är ett Bostadsrättstillägg?

Ett tillägg till hemförsäkringen ger ett extra skydd mot skador som inte anses täckas av grundförsäkringen i din hemförsäkringsförsäkring. Detta kan bero på att försäkringar för bostadsrättsföreningar inte täcker vissa saker, till exempel golv- och takskador. Det är viktigt att du tecknar ett bostadsrättstillägg när du flyttar in i en bostadsrätt av denna anledning.

Vad ingår i Bostadsrättstillägg?

Tillägget för bostadsrätt inkluderar vanligtvis täckning för strukturella skador på väggar och golv, fast inredning och utrustning. Det täcker också föreningens skyldigheter gentemot grannarna.

Vad kostar det att försäkra en bostadsrätt?

Kostnaden för en försäkring för bostadsrätt varierar beroende på var du bor, hur stor och sällsynt din bostadsrätt är, vilken nivå på försäkringen du vill ha (vi erbjuder en försäkring för bostadsrätt som även omfattar innehållet) och andra faktorer.

Vad ingår i en allriskförsäkring?

Allriskförsäkringen är den mest populära typen av försäkring för bostadsrättsföreningar eftersom den täcker allt, inklusive skador på inventarier och utrustning, som bostadsrättsföreningar vanligtvis täcker själva. En allriskförsäkring för bostadsrätt täcker också bostadsrättshavarens skyldigheter gentemot grannarna.

En allriskförsäkring för bostadsrättslägenheter kan köpas som ett tillägg till din hemförsäkring, men vissa bostadsrättsföreningar inkluderar detta i sin försäkring.

Har min förening Bostadsrättstillägg?

Om du är osäker kan du fråga bostadsrättsföreningen. De kan ge en förklaring om de tillägg som erbjuds till bostadsrättsinnehavare i samband med deras bostadsrättsförsäkring.

Har HSB Bostadsrättstillägg?

HSB har inga tillägg för bostadsrättsföreningar. Om du letar efter en försäkring för bostadsrätt, prata med din bostadsrättsförening eller med en HSB-bostadskonsult

Vem ansvarar för vattenledningar i bostadsrätt?

Vanligtvis är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för vattenledningarna. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar vanligtvis för andra typer av rörledningar, t.ex. diskmaskiner och tvättmaskiner.

Vem betalar självrisk vid vattenskada?

Lyckligtvis är bostadsrättsinnehavare inte ansvariga för vattenskador eftersom bostadsrättsföreningar har ett antal ändringar på bostadsrätter för att minska risken för att bostadsrättsinnehavare ska vara ansvariga för vattenledningar i bostadsrätter. Bostadsrättsinnehavarens ansvar är begränsat till skador som orsakats av bostadsrättslokaler som ligger inom deras kontroll.

Vem betalar fuktmätning?

Fuktmätningen betalas vanligtvis av bostadsrättsföreningen.